HUKUK-U İSLÂMİYE

HUKUK-U İSLÂMİYE
İslâm hukuku.(1937 senesinde "Lâhey"de ikinci defa olarak toplanan bir hukuk konferansına vaki olan dâvete mebni Mısır Cami-ül Ezher'i heyet-i ilmiyesi nâmına, iki İslâm âlimi de iştirak etmiş idi. Ezher mümessilleri, bu konferansta iki esaslı mevzu hakkında mütalaada bulunmuştur. Bu mevzulardan biri: "Şeriat-ı İslâmiye: İslâm hukuku nazarında medenî ve cinaî mes'uliyetler"; diğeri de "İslâm hukukuyla Roma kanunları arasında bir alâka olup olmaması ve İslâm hukukunun Roma kanunlarından müteessir olduğuna d

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • HUKUKULLAH — Fık: İbadetler ve İlâhî cezalar, ukubetlerle alâkalı haklar. * Hukukullah umuma taalluk edip, yalnız bir şahsa âid olmayan ahkâm demektir. Bunlar hukuk u umumiyeden ibarettir. Cenab ı Hakk a izafesi, tazim ve ehemmiyetine işaret içindir… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Muhammed Hamdi Yazır — 1939 photo of Muhammed Hamdi Yazır Born 1878 …   Wikipedia

  • ŞEAİR — (Şiâr. C.) Âdetler, İslâm işaretleri. İslâmlara ait kaideler. Allah ı anmak, hamdetmek, ezan okumak, İslâmî kıyafet gibi. Bunlara Şeair i İslâmiye denir. Bütün müslümanlarla alâkalı mes eleler ve alâmetler, umumun hissedar olduğu işlerdir.(Sünnet …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”